Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Đăng nhập
 » Văn bản điều hành của Trường » Kế hoạch

Kế hoạch

Cập nhật lúc : 11:08 04/05/2015  

Kế hoạch tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra định kì cuối năm học 2014-2015 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và công văn số 155/PGD&ĐT ngày 06/4/2015 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015. Nay Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra cuối năm học cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY                                  

TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số: 06/KH-THS1TP

 

Thủy Phù, ngày 13 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra định kì cuối năm học 2014-2015

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và công văn số 155/PGD&ĐT ngày 06/4/2015 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015. Nay Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra cuối năm học cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

Thực hiện công tác chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và để đánh giá đúng thực chất về hiệu quả giảng dạy và học tập của GV và học sinh trong nhà trường để từ đó có hướng chỉ đạo và quản lí chất lượng ngày càng có hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Kì kiểm tra được tổ chức kiểm tra chung, chấm chung ở các khối lớp từ khối 1 đến khối 5. Riêng môn Tiếng Việt, Toán khối 4,5 và môn Tiếng Anh khối 5 kiểm tra theo đề của sở GD&ĐT.  

Lưu ý: Các môn Toán, Tiếng Việt, và Tiếng Anh khối năm có sự tham gia coi, chấm bài kiểm tra của giáo viên trường THCS Thủy Phù.

- Giáo viên không coi kiểm tra khối lớp của mình đang giảng dạy.

- Việc chấm bài kiểm tra thực hiện theo thông tư số 30. Sẽ có ít nhất 2 giáo viên chấm, nhận xét trên một bài kiểm tra ở các môn Toán, Tiếng Việt, và Tiếng Anh. Điểm trên bài kiểm tra cho theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân. Riêng môn Tiếng Việt, Tiếng Anh sẽ có thang điểm cụ thể cho từng phần và cách làm tròn của mỗi phần điểm theo quy định.

II. Lịch kiểm tra và chấm bài kiểm tra cuối năm

1. Thời gian kiểm tra

* Ngày 13/5/2015: Nhận đề KTĐK tại Phòng GD&ĐT

4.1. Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học môn Tin học của Trường:

Thời gian

Buổi/môn

Lớp

Ngày 11 /5 / 2015

13 giờ 50’: Tính giờ làm bài môn Tin học

15 giờ 30’: Tính giờ làm bài môn Tin học

3/1    5/3

Ngày 12 /5 / 2015

7 giờ 50’: Tính giờ làm bài môn Tin học

9 giờ 30’: Tính giờ làm bài môn Tin học

4/2    3/2

Ngày 13 /5 / 2015

7 giờ 50’: Tính giờ làm bài môn Tin học

9 giờ 30’: Tính giờ làm bài môn Tin học

4/1    4/3

13 giờ 50’: Tính giờ làm bài môn Tin học

15 giờ 30’: Tính giờ làm bài môn Tin học

5/2    5/1

* Kiểm tra kỹ năng nói: GV Anh văn tổ chức kiểm tra các lớp 3, 4, 5 từ ngày 11- 13/5/2015 theo Thời khóa biểu.

4.2. Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học của Sở:

Thời gian

Buổi/môn

Lớp

Ngày 14 / 5 /2015

7 giờ 30: Tính giờ làm bài môn Tiếng Việt

4;5

14 giờ 00: Tính giờ làm bài môn Toán

4;5

Ngày 15 /5 / 2015

7 giờ 30: Tính giờ làm bài môn tiếng Anh

+ Kiểm tra nghe:7h30 – 7h 50

+ Kiểm tra đọc – viết: 7h50 – 8h 10;

+ Kiểm tra kỹ năng nói theo sự chỉ đạo của Trường

 

5

4.3. Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học của Phòng:

Thời gian

Buổi/môn

Lớp

Ngày 15 /5 / 2015

14 giờ 00: Tính giờ làm bài môn Khoa học

15 giờ 15: Tính giờ làm bài môn Lịch sử và Địa lí

4, 5

Ngày 18/ 5 /2015

7 giờ 30: Tính giờ làm bài môn Tiếng Việt

 

1, 2, 3

14 giờ 00: Tính giờ làm bài môn Toán

Ngày 19 /5 / 2015

7 giờ 30: Tính giờ làm bài môn tiếng Anh

+ Kiểm tra nghe:7h30 – 7h 50

+ Kiểm tra đọc – viết: 7h50 – 8h 10;

3,4

2. Chấm bài kiểm tra

* Ngày 16/5/2015: Chấm bài kiểm tra TV, Toán lớp 4,5; Anh văn lớp 5; Khoa học, Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5 tập trung GV toàn trường.

* Ngày 20/5/2015: Chấm bài kiểm tra Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2, 3 và Anh văn lớp 3, 4 tập trung GV toàn trường.

* Ngày 21/5/2015: Toàn thểCBGV,NV vào điểm, hoàn thành hồ sơ cuối năm.

III. Phân công giám thị, giám khảo

1. Giám thị: Nhà trường dán bảng phân công giám thị tại bảng thông báo của trường sáng ngày 14/5/2015. Giáo viên theo dõi để thực hiện đúng sự phân công, tránh tình trạng chồng chéo.

2. Giám khảo: Sẽ có phân công cụ thể và thông báo vào sáng 16/05/2015.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra cuối năm học 2014-2015. Đề nghị toàn thể CBGV-NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT thị xã (để báo cáo);

- Tổ trưởng,GV,NV(để thực hiện);

- Lưu VT.

 

                                                                                        Phan Hữu Tùng

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 518