Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Đăng nhập
 » Văn bản điều hành của Trường

Văn bản điều hành của Trường

Cập nhật lúc : 16:10 24/12/2015  

Kế hoạch tổ chức Hội thi
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015-2016, nay Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi vở sạch - chữ đẹp và Hội thi Giáo viên viết chữ đẹp trong tuần nghỉ cuối kì 1 năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 18/KH-THS1TP

 

Thủy Phù, ngày 24  tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi vở sạch - chữ đẹp và Hội thi Giáo viên viết chữ đẹp

Năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2015-2016, nay Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi vở sạch - chữ đẹp và Hội thi Giáo viên viết chữ đẹp trong tuần nghỉ cuối kì 1 năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

1. Hội thi HS viết chữ đẹp

- Thời gian: ngày 29/12/2015. Bắt đầu làm việc từ 7h30.

- Địa điểm: Phòng học số 7

- Nội dung: Mỗi lớp (từ lớp 2 đến lớp 5) chọn 3 em tham gia thi viết chữ đẹp. Mỗi học sinh phải viết 2 bài theo hai theo đề của trường theo hai kiểu chữ (nghiêng, đứng) trong thời gian 30 phút.

2. Hội thi giáo viên viết chữ đẹp

- Thời gian: ngày 29/12/2015. Bắt đầu làm việc từ 9h00.

- Địa điểm: Phòng học số 7

- Nội dung: Mỗi giáo viên phải viết 2 bài theo đề của trường, theo hai kiểu chữ (nghiêng, đứng) trong thời gian 30 phút.

3. Chấm vở sạch chữ đẹp

- Thời gian: ngày 30/12/2015. Bắt đầu làm việc từ 7h30.

- Địa điểm: Phòng học số 6

- Nội dung: Nhà trường tổ chức chấm phong trào “rèn chữ - giữ vở” của tất cả các lớp. Quy định các loại vở đối với từng khối lớp như sau:

+ Khối 1: Vở tập viết.

+ Khối 2, 3: Vở Tập viết; vở Luyện viết; vở Chính tả hoặc Luyện từ và câu.

+ Khối 4, 5: Vở Luyện viết; vở Tập làm văn; vở Chính tả hoặc Luyện từ và câu,

- Giám khảo: BGH, Tổ trưởng, tổ phó CM và cô Diệp, cô Sương, cô Hồng, cô Na, cô Lê Thị Sương. Nhà trường sẽ phân công chấm chéo giữa các khối lớp.

- Một số lưu ý về chấm VSCĐ: Các giám khảo không chấm điểm mà chỉ chấm theo các loại A, B, C hoặc D (dựa vào các tiêu chí quy định tại sổ chủ nhiệm) và ghi nhận xét vào vở của học sinh (ghi nhận xét chung ở một loại vở).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi trong thời gian học sinh nghỉ cuối học kì 1 năm học 2015-2016. Đề nghị toàn thể CBGV - NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- PGD&ĐT thị xã (để báo cáo);

- Lưu VT.

                                                                                       Phan Hữu Tùng

                                                                                      

Số lượt xem : 747