Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Đăng nhập
 » Văn bản chỉ đạo của Ngành » Văn bản của Bộ GD&ĐT

Văn bản của Bộ GD&ĐT

Cập nhật lúc : 11:18 18/11/2014  

Thông tư 36/2009 Ban hành chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi Thông tư 36/2009 Ban hành chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi. Chi tiết xem ở file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 18693