Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Đăng nhập
 » Văn bản chỉ đạo của Ngành

Văn bản chỉ đạo của Ngành

Cập nhật lúc : 10:14 29/04/2016  

Thông tư số 07/TT-BGD&ĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tụckiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Tải file 1  

Số lượt xem : 328