Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Đăng nhập
 » Văn bản chỉ đạo của Ngành

Văn bản chỉ đạo của Ngành

Cập nhật lúc : 08:28 08/09/2017  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học của Phòng GD&ĐT Hương Thủy
Căn cứ công văn số 2035/SGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học; Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 18/8/2017 của UBND thị xã Hương Thủy về Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018; Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp tiểu học như sau: (chi tiết xem ở file đính kèm)

Tải file 1  

Số lượt xem : 235