Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Đăng nhập
 » Tổ chức đoàn thể » Đội thiếu niên tiền phong

Đội thiếu niên tiền phong