Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi "

Đăng nhập
 » Tổ chức đoàn thể » Đoàn Thanh Niên

Đoàn Thanh Niên

Thông tin về Đoàn thanh niên
Chi đoàn Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù là chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Thủy Phù, chi đoàn gồm 8 đồng chí. Là chi đoàn luôn đi đầu trong ...