Trọng thầy mới được làm thầy ''

Đăng nhập
 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 11:49 02/10/2017  

Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày năm học 2017 - 2018


Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-THS1TP ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày năm học 2017 - 2018 như sau:


PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 26/KH-THS1TP

Thủy Phù, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Căn cứ công văn số 699/SGDĐT-GDTH ngày 10/4/2014 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

Căn cứ Công văn số 192/PGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Thủy về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục cấp tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-THS1TP ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học;

Nay, Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày năm học 2017 - 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Tổng số lớp trong toàn trường: 18 lớp

- Tổng số học sinh trong toàn trường: 535 học sinh (nữ: 256HS)

Trong đó:

+ Lớp 1: 4 lớp với 117 học sinh (nữ: 53HS)

+ Lớp 2: 3 lớp với 81 học sinh (nữ: 33HS)

+ Lớp 3: 4 lớp với 118 học sinh (nữ: 61HS)

+ Lớp 4: 3 lớp với 95 học sinh (nữ: 49HS)

+ Lớp 5: 4 lớp với 124 học sinh (nữ: 60HS)

- Tổ chức dạy 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần) với 18/18 lớp.

- Giáo viên: Năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù có 33 CB-GV-NV. Trong đó: GV  trực tiếp đứng lớp: 23, thiếu 03GV: Trong đó đã hợp đồng 02GV giảng dạy (01GV Tin học và 01GV Tiểu học) và còn thiếu 01GV Tiểu học)

         - Số phòng học: Nhà trường có phòng học cho 18 lớp học 2 buổi/ ngày.

       - Số phòng chức năng: Có các phòng chức năng như Thư viện, Tin học và phòng Nghệ thuật, phòng Anh văn.

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

          1. Mục đích, yêu cầu

          a) Mục đích

       - Nhằm tăng thời lượng học tập và rèn luyện các kĩ năng cho học sinh trên một đơn vị kiến thức, tránh được tình trạng quá tải trong học tập, làm cho việc dạy học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn;

       - Giúp học sinh có phương pháp và ý thức tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân;

       - Giúp cho nhà trường thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cơ hội để các em vươn lên trong quá trình học tập, sớm bộc lộ và phát huy khả năng của mình.

       b) Yêu cầu

         -  Bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và sách giáo khoa quy định cho mỗi lớp; thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…

       - Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ… được tổ chức một cách linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh.

       - Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp.

2. Kế hoạch thực hiện

a) Đối tượng

- 18/18 lớp với 535 học sinh toàn trường đều được tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

b) Thời lượng

       * Thực hiện kế hoạch giáo dục theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo QĐ 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức và kĩ năng theo các môn học theo tinh thần công văn 896/BGD&ĐT-GDTH đối với các môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, Khoa học, Lịch sử và Địa lý... (Theo quy định của Bộ GD&ĐT: 7 tiết/ngày; Theo điều chỉnh quy định của Phòng, Sở có thể linh động: 8 tiết/ngày)

       * Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) được thực hiện tích hợp lồng ghép các môn: Mĩ thuật, thủ công/Kĩ thuật, Âm nhạc theo kế hoạch chung của chuyên môn  và tình hình thực tế của từng tổ chuyên môn.

       * Số tiết học/tuần của từng khối lớp:

Lớp

Môn học

T.Việt

Toán

Đạo đức

TNXH

Khoa học

Sử&Địa

Thủ công (Kĩ thuật)

Âm nhạc

Mĩ thuật

Thể dục

SHTT+Chào cờ

Anh văn

Tin học

LT TN&XH

LT Thủ công

Luyện tập TV

Luyện tập Toán

Luyện tập Âm nhạc, Mỹ thuật

Luyện tập công tác Đội ,Sinh hoạt Sao+Tích hợp HĐNGLL

Học ở Thư viện

CLB Toán/Tiếng Việt/ Cờ vua/Bóng đá

Tổng

Một

10

4

1

1

x

x

1

1

1

1

2

x

x

1

1

4

3

x

1

1

2

35

Hai

9

5

1

1

x

x

1

1

1

2

2

x

x

1

1

4

2

x

1

1

2

35

Ba

8

5

1

2

x

x

1

1

1

2

2

2

2

x

x

4

2

x

1

1

2

37

Bốn

8

5

1

x

2

2

1

1

1

2

2

2

2

x

x

2

1

1

1

1

2

37

Năm

8

5

1

x

2

2

1

1

1

2

2

2

2

x

x

2

1

2

1

1

2

38

- Đối với lớp 1 và lớp 2, bằng công tác xã hội hóa, với sự nhất trí đồng tình của cha mẹ học sinh, nhà trường đã tổ chức cho học sinh học làm quen môn Anh văn ...

* Thời gian vào học:        

- Buổi sáng:  Vào học tiết 1: 7 giờ 15’. Ra về: Tiết 3: 9  giờ 15’; Tiết 4: 10 giờ 15’

- Buổi chiều: Vào học tiết 1: 13 giờ 15’. Ra về: Tiết 3: 15 giờ 15’; Tiết 4: 16 giờ 15’.

c) Nội dung và hình thức dạy học

- Thực hiện tốt công văn số 699/SGDĐT-GDTH ngày 10/4/2014 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; sử dụng quỹ thời gian của buổi học thứ hai hợp lý, hiệu quả. Đặc biệt tăng cường nội dung giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nội dung, chương trình, thời khóa biểu của buổi học thứ hai. 

- Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn cho học sinh tự học để hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng hiệu quả các tài liệu bổ trợ và nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy buổi 2 và áp dụng việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư 03 (hợp nhất của Thông tư 30 và Thông tư 22) của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức cho học sinh để sách vở và đồ dùng học tập tại lớp. Nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh.

       - Nội dung dạy học buổi thứ 2 tập trung vào việc thực hành các kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế; giúp học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học dạy học các môn tự chọn được quy định trong chương trình; Riêng đối với lớp 1 và 2, bước đầu học làm quen với môn Tiếng Anh “Vui học cùng I-LEARN MY PHONICS” bằng công tác xã hội hóa, huy động PHHS tự nguyện đóng góp cho các em tham gia học.

- Các tiết Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật): Dạy theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo QĐ 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức và kĩ năng theo các môn học theo tinh thần công văn 896/BGD&ĐT-GDTH  và công văn 5842 của Bộ GD&ĐT quy định;

- Các tiết HĐGD NGLL: Tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh như: Hoạt động đọc sách tại Thư viện; Trò chơi dân gian; Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, diễn kịch; Vẽ tranh; Cờ vua; Thể dục thể thao; Hoạt động Sao; Thực hành kĩ năng sống,….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       - Lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc việc phân công giáo viên, tạo mọi điều kiện để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy.

       - Ban giám hiệu chịu trách nhiệm xây dựng thời khóa biểu, chỉ đạo nội dung, chương trình dạy cho từng tổ chuyên môn.

       - Giáo viên giảng dạy phối hợp với GVCN chịu trách nhiệm lên kế hoạch, nội dung cần phụ đạo, bồi dưỡng theo đúng đối tượng, Thời khóa biểu, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp.

       Trên đây là kế hoạch dạy học lớp 2 buổi/ngày của Trường Tiểu Số 1 Thủy Phù năm học 2017 - 2018./.

Nơi nhận:

- Bộ phận Tiểu học PGD&ĐT thị xã ( báo cáo)

- Các tổ chuyên môn;             

- Lưu:  VT, Website trường.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Hữu Tùng

 

Số lượt xem : 4750

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác
Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (tiết dạy tự chọn) - Năm học 2016-2017
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường - Năm học 2016-2017
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên quản lý và giáo viên tại Trường TH Số 1 Thủy Phù năm học 2016-2017
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Ngày Hội Thiếu nhi vui khỏe
Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Hội nghị Công chức, viên chức và Công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016
Liên đội Trường TH Số 1 Thủy Phù tưng bừng Hội trại “Thiếu nhi vui khỏe, vì vinh dự Đội” năm học 2014-2015
Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường phần thi lý thuyết và thi "Giáo viên, học sinh viết chữ đẹp" cấp trường năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tiếp tục tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp Trường năm học 2014-2015 (đợt 2)
Hội thi Giáo viên Duyên dáng-Tài năng cấp Thị xã
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2009-2014
Lịch thi tiết dạy tự chọn - Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2014-2015 của Trường TH Số 1 Thủy Phù
Thầy và trò Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù khai giảng năm học mới (2014 - 2015)
Những bước đầu giúp bạn chọn ngành phù hợp
5 điều kiện bắt buộc để theo học hệ quân sự khối trường quân đội
Hội nghị Sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm qua thời gian triển khai Hệ thống trang thông tin điện tử Ngành GD&ĐT (Giai đoạn 1)
Ước vọng của cô học sinh nghèo
Tiếp sức đến trường và học bổng Thắp sáng ước mơ
Đà Nẵng tài trợ gần 1,7 tỷ đồng học bổng đến sinh viên nghèo
Gặp cậu học trò quê giành giải nhất Tin học quốc gia

Xem thêm