Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Đăng nhập
 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Kế hoạch bình chọn GVCN lớp giỏi cấp trường - Năm học 2017-2018
Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-THS1TP ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp ...

  • Ước vọng của cô học sinh nghèo
    Cha bị câm điếc, anh trai bị bại liệt, mẹ bỏ nhà đi khi vừa tròn 10 tuổi, em Phan Kim Tươi (lớp 12A3 Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Phụng ...

Trang 1/2
1 2