Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Đăng nhập
 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 11:50 02/10/2017  

Kế hoạch giáo dục hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) và công tác Đội trong trường học năm học 2017-2018


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Căn cứ kế hoạch hoạt động ngoài lên lớp và Công tác Đội năm học 2017- 2018 của Phòng GD&ĐT và Hội đồng Đội TNTP thị xã Hương Thủy. Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) và công tác Đội trong trường học như sau:

PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
     
 
   

 

 

                Số: 29/KH- THS1TP                                    Thủy Phù , ngày 20 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác Đội

Năm học 2017- 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Căn cứ kế hoạch hoạt động ngoài lên lớp và Công tác Đội năm học 2017- 2018 của Phòng GD&ĐT và Hội đồng Đội TNTP thị xã Hương Thủy. Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) và công tác Đội trong trường học như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm học tập, hoạt động tập thể cho học sinh;

- Rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi như: kĩ năng giao tiếp, ứng xử; kĩ năng quản lý, điều hành và tham gia các hoạt động tập thể ; kĩ năng tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội;

- Bồi dưỡng cho học sinh tinh thần tự giác và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; hình thành nhân cách, đạo đức và thái độ cho học sinh trong học tập, lao động, tạo được niềm đam mê, hứng thú và tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi một học sinh;

- Giáo dục cho học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; đồng thời phát huy tinh thần tự học, tự rèn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh để góp phần xây dựng Đội vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội triển khai đến tận mỗi một học sinh trong lớp về nội dung, chương trình hoạt động của năm học; mỗi chi đội, sao nhi đồng phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo sân chơi vui tươi cho học sinh sát với chủ đề, chủ điểm, chương trình hành động theo quy định trong năm học.

- Hoạt động của đội mang tính giáo dục cho học sinh, hình thức tuyên truyền sâu rộng cho học sinh hiểu biết các hoạt động.

- Liên đội phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và giáo viên Tổng phụ trách Đội để tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở trong trường học.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

          1 . Hoạt động giáo dục đạo đức

         - Tham gia các hoạt động tại địa phương như:  Tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo thông qua tổ chức hội Chữ thập đỏ trong nhà trường.

         - Chú trọng việc xây dựng nếp sống văn hoá trong nhà trường trên cơ sở phát huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên, chi đội.

         - Tổ chức tuyên truyền nội quy, quy chế của nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi sinh hoạt và bằng các phương tiện truyền thông trong trường.

         - Tổ chức tìm hiểu lịch sử địa phương thông qua các hội thi dưới dạng như thi “Đố vui để học”.

          - Tổ chức cho học sinh biết và phát huy giá trị di tích lịch sử địa phương Thừa Thiên Huế, chăm sóc và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ…

        2. Hoạt động học tập

         - Khai thác tối đa tiềm năng về CSVC của nhà trường đặc biệt là các phương tiện thiết bị mới để học sinh nhanh chóng làm quen như sử dụng máy chiếu, băng đĩa ... trong các hoạt động ngoại khoá.

         - Tổ chức vui đọc sách và chia sẻ đọc sách cho học sinh để mở rộng kiến thức; đẩy mạnh hoạt động học ở thư viện để tăng cường rèn một số kỹ năng cho học sinh.

          - Thành lập các nhóm sinh hoạt  học tập trên cơ sở rèn luyện theo các chương trình hoạt động Đội.

         - Thành lập các câu lạc bộ Tiếng Việt, Toán học, Tiếng Anh, Tin học,... và tổ chức một số hoạt động: Âm nhạc, Mỹ thuật (vẽ trên máy tính),...  Tổ chức các hội thi để kích thích hoạt động của học sinh.

         - Tổ chức các chương trình giao lưu các hội thi để học sinh học tập như: “Rung chuông vàng”, giao lưu “Đố vui để học”, thi giải Toán qua mạng, thi IOE,...

- Thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra việc học tập của học sinh ở trường cũng như ở nhà.

          3. Hoạt động về văn hoá, nghệ thuật:

          - Tổ chức các phong trào văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn mang tiếng hát phát triển trong nhà trường.

          - Tổ chức ca múa hát tập thể, thể dục giữa giờ thường xuyên trong những giờ ra chơi để các em thoải mái sau những giờ học căng thẳng và tạo nên sự thân thiện với bạn bè.

          - Tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh tham gia thi vẽ tranh, thi “Kể chuyện sách về Bác Hồ”,...

          4. Xây dựng môi trường Xanh-Sạch- Đẹp: 

          -  Ngoài công việc học tập nhà trường và Liên đội tổ chức cho các em tham gia các buổi lao động trồng cây xanh xây dựng vườn trường, làm vệ sinh khuôn viên, lớp học để tạo một môi trường xanh và trong lành trong nhà trường.

          -  Phân công các lớp chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn trường trong khuôn viên.

          - Tổ chức những buổi lao động vệ sinh trong nhà trường ít nhất một tháng 1 lần.

          5. Hoạt động thể dục thể thao:

          - Xây dựng các đội năng khiếu về thể dục thể thao, tiến hành bồi dưỡng, tập luyện thường xuyên như: đội điền kinh, cờ vua, đội bóng đá, bơi lội.

          - Tổ chức trò chơi dân gian hàng tuần, thay đổi những trò chơi mới và phương pháp tổ chức để các em hứng thú trong quá trình chơi.

          - Tổ chức giao lưu trò chơi dân gian giữa các lớp. Các lớp có kế hoạch riêng về tổ chức các trò chơi của lớp mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ kế hoạch của nhà trường Tổng phụ trách Đội, GVCN xây dựng kế hoạch hàng tháng có các nội dung trên và tổ chức thực hiện.

- Thời gian tổ chức các hoạt động GDNGLL: Tiết chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, tiết tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (theo phân công của chuyên môn), các Hội thi do nhà trường tổ chức.

- Thời gian tổ chức quy mô hoạt động GDNGLL toàn trường vào dịp các ngày lễ lớn: 20/10, 20/11, 22/12, 09/01, 03/02, 26/3, 30/4, 15/5 và 19/5.

- GVCN soạn giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dựa trên các nội dung hoạt động từng tháng có trên kế hoạch. Cần nghiên cứu kỹ các hoạt động của GVCN, GV tổng phụ trách trong từng tháng để soạn giáo án. Trong tháng có 1 hoạt động của GVCN thì GVCN cũng soạn ra 4 giáo án thực hiện trong 4 tuần với các hoạt động tập trung trong kế hoạch nêu trên, hoặc trong tháng có từ 02 hoạt động trở lên, GVCN cũng soạn 04 giáo án để thực hiện trong 4 tuần và phân nhỏ các hoạt động trong kế hoạch trên để thực hiện trong 4 tuần.

- GVCN có thể tổ chức kết hợp cùng GV trong khối, GV bộ môn, GV tổng phụ trách để tổ chức hoạt động GDNGLL cho phù hợp với thời gian trong tuần hoặc trong tháng.

- GVCN phối hợp với TPT trong quá trình thực hiện.

- BGH theo dõi, kiểm tra giáo án, kiểm tra việc tổ chức thực hiện GDNGLL của Đội, của giáo viên.

- Tiến hành báo cáo lên cấp trên nội dung thực hiện theo yêu cầu của công văn.

Trên đây là kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác Đội năm học 2017- 2018 trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù. Yêu cầu Tổng phụ trách, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Tổ, GV các khối lớp;

- TPT;                      

- Lưu:VT; Websibe.

         KT. HIỆU TRƯỞNG

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Hồng Loan

                            

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 

   Tháng

Chủ điểm

Nội dung công việc

Người thực hiện

9/2017

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

 

* Khai giảng năm học mới

* Nhà trường giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống của trường, lớp.

* Tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Tuyên truyền về phòng chống bệnh.

* Chỉ đạo giáo viên triển khai lồng ghép trong các tiết dạy, để hướng dẫn cho học sinh biết cách ứng xử về văn hóa giao thông và phát động tháng “An toàn giao thông” trong trường.

* Các Liên Đội triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” xuyên suốt cả năm học.

* Triển khai thể dục, múa hát tập thể, trò chơi dân gian vào nhà trường.

* Phát động HS tham gia các Câu lạc bộ. Tổ chức các CLB Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Cờ Vua và Bóng đá.

* Tổ chức Đại hội Chi đội, Liên đội

* Phân công các lớp chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn trường trong khuôn viên. Tổ chức lao động trồng cây, vệ sinh trường lớp.

BGH, TPT

GVCN

 

BGH

 

CBYT

BGH, GVCN

 

 

 

 

GVCN

 

BGH-TPT

GVBM

 

TPT, GVCN 4,5

TPT, GVCN, HS

10/2017

HỌC SINH CHĂM NGOAN

* Triển khai tháng “Quyền và bổn phận trẻ em”.

* Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh trong dịp Tết Trung thu 2017;

* Tổ chức giải cờ Vua, bóng đá cấp trường.

* Tổ chức Ngày hội Giáo dục kĩ năng sống.

* Tổ chức các hoạt động thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

* Chỉ đạo triển khai các cuộc thi.

* Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây ở vườn trường.

BGH-TPT-GVCN

TPT-GVCN-

GVTD

 

 

 

BGH

GVCN, HS

 

11/2017

 

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

* Thông qua các tiết dạy, các buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhà trường giáo dục cho các em biết kính trọng, lễ phép, vâng lời, tri ân sự lao động của thầy cô giáo;

* Phát huy việc đọc sách tại Thư viện. Tổ chức Hội thi kể chuyện sách về thầy (cô).

* Triển khai phong trào “Hoa điểm tốt”, “Tháng học tốt, tuần học tốt, tiết học tốt” chào mừng ngày Nhà Giáo ViệtNam20/11.

* Thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh yếu, kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học.

* Triển khai tốt cuộc vận động “Giúp bạn đến trường”.

* Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây ở vườn trường.

BGH – TPT

 

 

 

GVCN-TV

 

GV-TPT

 

BGH-TPT-GVCN

 

 

TPT

 

GVCN, HS

12/2017

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

* Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân ViệtNam(22/12)

* Tuyên truyền về phòng chống bệnh.

* Phát động phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Áo lụa tặng bà” “ Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

* Tổ chức ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”.

* Chỉ đạo triển khai các cuộc thi.

* Tham gia Hội thi Văn nghệ Tiếng hát thiếu nhi Hương Thủy tại TX.

* Tổ chức Hội thi “Kể chuyện sách" (về Bác Hồ)

* Tổ chức “ĐVĐH, Rung chuông vàng” (hoặc giao lưu HS năng khiếu).

* Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây ở vườn trường.

TPT-GVCN,

 

CBYT

 

TPT

TPT - GVCN

 

 

 

BGH

TPT, chi đoàn

 

 

Phối hợp

 

GVCN, HS

1-2/2018

NGHÌN HOA VIỆC TỐT

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

* Tổ chức thi Vẽ tranh trên máy tính cấp trường.

* Tổ chức thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng cấp trường.

* Triển lãm VSCĐ cấp trường, thị xã.  Tham gia HKPĐ cấp TX.

* Tham gia sân chơi Giao lưu HS năng khiếu.

* Triển khai phong trào "Em yêu biển đảo", Kế hoạch nhỏ gây quỹ, tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

* Tổ chức các hoạt động VHVN,TDTT “Mừng Đảng, Mừng xuân”.

* Tổ chức Hội thao nghi thức Đội.

* Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây ở vườn trường.

BGH, GVMT, GVTH

 

 

 

 

TPT- GVCN

 

TPT

 

TPT, chi đoàn, GVCN 4&5

GVCN, HS

3/2018

TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

* Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức Kết nạp Đội viên mới.

* Tuyên truyền giáo dục cho các em hiểu biết thêm về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

* Chỉ đạo tham gia các cuộc thi:

- Tham gia HKPĐ các môn: Điền kinh, Cờ vua và Bóng đá cấp thị xã.

- Tham gia triển lãm Vở sạch - Chữ đẹp học sinh tiểu học ở cấp thị xã.

- Tham gia Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cho học sinh tiểu học cấp thị xã, cấp tỉnh (nếu có).

- Tham gia giao lưu HS năng khiếu cấp TX, Tỉnh.

* Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Các hoạt động Văn nghệ, hội thao chào mừng 26/3.

* Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây ở vườn trường.

Chi đoàn – TPT,GVCN

TPT

 

 

BGH, TPT, GVTD, GVMT,...

 

 

 

 

Phối hợp

 

GVCN, HS

4/2018

HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

* Giúp học sinh hiểu được nội dung của một số vấn đề diễn biến hòa bình thế giới, vấn đề về môi trường, ranh giới địa phận biển đảo của Việt Nam, dân số Việt Nam và một số nước trên thế giới, vấn đề phân biệt sắc tộc….

* Tổ chức HĐNK sinh hoạt văn hóa văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng hoàn toàn miềnNam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5.

     * Tổ chức Ngày hội đọc sách cho học sinh.

      * Tham gia giải bơi cấp Thị xã.

      * Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây ở vườn trường.

 

GVCN

 

 

 

TPT

 

Phối hợp

 

TPT, TV

GVTD

GVCN, HS

5/2018

KÍNH YÊU BÁC HỒ

* Tổ chức tham quan của Đội (nếu có)

* Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh qua (19/5) và ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5)

* Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” với nội dung về Bác Hồ và các môn Khoa học, LS&ĐT.

* Tổ chức “Ngày hội công nhận Chuyên hiệu rèn luyện đội viên”.

* Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây ở vườn trường.

 

 

TPT - GVCN 

 

Phối hợp

 

TPT

GVCN, HS

 

6-7-8/2018

HÈ VUI, KHỎE VÀ BỔ ÍCH

* Hướng dẫn học sinh hiểu được nghỉ hè là để vui chơi, giải trí, ôn tập văn hóa, lao động và tham gia các hoạt động xã hội.

* Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

* Triển khai đồng loạt các hoạt động ra quân làm sạch, đẹp  khuôn viên trong nhà trường trên địa bàn toàn huyện để chuẩn bị bước vào năm học mới. 10/8/2017.

GVCN – TPT

 

TPT

 

TPT - GVCN

 

 

Số lượt xem : 1811

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Ngày hội "Thắp sáng ước mơ" và "Vui xuân Mậu Tuất"
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ và biển đảo"
Lịch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường (tiết dạy bắt buộc) năm học 2017-2018
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Kế hoạch học tập Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018
Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2017-2018
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức lễ Tổng kết phát thưởng cho các em học sinh năm học 2016-2017
Phần mềm quản lí học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù Khai giảng năm học mới 2016-2017
Hướng dẫn tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Mười lí do bạn cần phải thi giáo viên dạy giỏi các cấp
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức bình chọn GVCN giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Kế hoạch Hội thi GVDG cấp thị xã năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT Hương Thủy
Kế hoạch bình chọn GVCN giỏi cấp trường năm học 2015-2016
Sinh hoạt chuyên môn Cụm 1 chuyên đề Kể chuyện lớp 1 và lớp 5
Thị xã Hương Thủy có đề tài đoạt giải thưởng sáng tạo kĩ thuật toàn quốc năm 2015
Hội thi đố vui để học với hình thức "Rung chuông vàng" cho học sinh khối 4&5
Tổ chức chuyên đề Tập làm văn và Toán khối 4&5
Lịch thi tiết dạy bắt buộc - Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2015-2016 của Trường TH Số 1 Thủy Phù
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII, năm 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, thị xã Hương Thủy đã có nhiều giáo viên đạt giải
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016
Bắt đầu từ nhiều đêm trăn trở
Lịch thi tiết dạy tự chọn - Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2015-2016 của Trường TH Số 1 Thủy Phù
Thị xã Hương Thủy có 02 đề tài nghiên cứu khoa học dự thi Sáng tạo Kĩ thuật toàn quốc năm 2015
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - Khai giảng năm học mới 2015-2016
Công văn số 1790/HD- LN GDĐT-TC về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập kể từ năm học 2015-2016.
Kết quả thi giải Toán qua mạng internet (Violympic) THCS cấp Thị xã năm học 2014-2015
Chi bộ Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Hội thao Nghi thức Đội và chương trình “Thắp sáng ước mơ”
Bộ GD-ĐT hướng dẫn cách khen thưởng học sinh tiểu học
Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã và kết quả khảo sát sát HSG lớp 8 năm học 2014-2015
Phòng GD&ĐT Hương Thủy tổ chức giải cờ Vua cấp tiểu học - năm học 2014-2015
Quyết định công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi giải toán trên MTCT lớp 8, 9 THCS; lớp 11,12 THPT; lớp 12 BT THPT năm học 2014 – 2015
Hội thi giáo viên duyên dáng - Tài năng khối Tiểu học
CĐCS Trường TH số 1 Thủy Phù tổ chức Hội nghị Công đoàn năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức Đại hội Chi đoàn
"Xe đạp 1000 đồng" - Món quà đầy ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó được trao trong Đại hội Liên đội Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - Năm học 2014-2015
Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù tổ chức tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015
Liên đội Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù - tưng bừng trong "Lễ hội trăng rằm"
Tập huấn website của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù
Chia tay giáo viên chuyển trường
Tiện ích quản lí học sinh, quản lí điểm ở trường tiểu học - Phiên bản mới với nhiều tính năng mới
Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù tổ chức lễ Tổng kết - Phát thưởng năm học 2013-2014
Gặp thầy hiệu trưởng trường làng đam mê tin học