Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Đăng nhập
 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 08:54 07/05/2018  

Thông báo chấn chỉnh dạy thêm, học thêm
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xin thông báo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm như sau:

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ

 
   

 


Số: ../TB-THS1TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Thủy Phù, ngày 04 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học

          Thực hiện công văn số 542/UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc tăng cường quản lí dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, nay Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xin thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân dân và phụ huynh học sinh của nhà trường được biết một số vấn đề quy định về dạy thêm học thêm như sau:

          1. Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, bất luận trong mọi lí do, hoàn cảnh nào (trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống).

2. Nhà trường đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và của UBND thị xã Hương Thủy để cán bộ, giáo viên của nhà trường nắm rõ. Tuy vậy, nhằm giúp nhà trường thực hiện tốt việc quản lí dạy thêm, học thêm thuộc đối tượng quản lí của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù. Nhà trường đề nghị quý phụ huynh thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thứ nhất, đối với học sinh tiểu học, phụ huynh không cho con em của mình đi học thêm theo đúng chỉ đạo của UBND thị xã Hương Thủy. Đặc biệt, không thực hiện việc cho trẻ 6 tuổi ở mẫu giáo học trước chương trình lớp 1 ở tiểu học.

- Thứ hai, nếu phụ huynh phát hiện thấy có tình trạng dạy thêm thuộc đối tượng quản lí của Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù thì thông báo giúp nhà trường qua số điện thoại nóng: 0905.706.717 (gặp thầy Tùng – Hiệu trưởng).

Vậy Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù kính thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân dân, phụ huynh và HS được biết để thực hiện có hiệu quả việc quản lí dạy thêm và học thêm. Trân trọng cảm ơn !

Ghi chú: Nhờ cán bộ VHTT xã Thủy Phù thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của xã để mọi người được biết.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Hương Thủy (để báo cáo);

- UBND xã (để báo cáo);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Hữu Tùng

 

Số lượt xem : 38