Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Đăng nhập
 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 11:46 13/06/2016  

Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng E- Learning lần thứ 4
Chi tiết về thể lệ cuộc thi vui lòng xem ở file đính kèm

Số lượt xem : 361