Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Đăng nhập
 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 09:57 18/12/2017  

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh cuối kì 1 năm học 2017-2018
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh cuối kì 1 năm học 2017-2018. Chi tiết xem ở file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 247

Các tin khác