Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Đăng nhập
 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 16:33 22/04/2016  

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối năm học 2015-2016
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch kiểm tra định kì cuối năm học 2015-2016. Chi tiết xem ở file đính kèm.

Tải file 1  

Số lượt xem : 745