Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Đăng nhập
 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 07:37 22/12/2017  

Kế hoạch hoạt động tuần nghỉ cuối kì 1 - NH 2017-2018
Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù thông báo kế hoạch nghỉ cuối kì 1 năm học 2017-2018, đề nghị toàn thể CB,GV,NV nghiên cứu, có kế hoạch thực hiện đúng theo kế hoạch của trường. (Chi tiết xem ở file đính kèm)

 

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TH SỐ 1 THỦY PHÙ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ../KH-THS1TP

 

Thủy Phù, ngày 18  tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuần nghỉ cuối kì 1 - Năm học 2017-2018

 
 

 


Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018, nay Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuần nghỉ cuối kì 1 - Năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

1. Tổ chức chấm bài kiểm tra định kì, nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định của thông tư 22

- Thời gian: ngày 30/12/2017 và ngày 02/01/2018. Bắt đầu làm việc từ 7giờ 30 phút.

- Đại điểm: Chấm tập trung tại trường.

- Lưu ý:

+ Sau khi có kết quả kiểm tra, giáo viên nhận xét đánh giá các môn học, các năng lực, phẩm chất lên phần mềm quản lí học sinh, in phiếu liên lạc, in bảng tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại GD cho trường.

+ Từ kết quả trên, GV nhập vào cổng thông tin đào tạo của Sở GD&ĐT và hoàn thành trước ngày 03/01/2018.

2. Tổ chức hội thi GV, HS viết chữ đẹp và triển lãm phong trào “Vở sạch, chữ đẹp”

- Thời gian: Từ 14 giờ ngày 02/01/2018 đến 17 giờ ngày 03/01/2018.

- Nội dung: Có kế hoạch tổ chức hội thi và triển lãm riêng.

3. Hội nghị sơ kết và xét thi đua

- Ngày 04/01/2018:

+ 7h30’: Các tổ họp xét thi đua, sơ kết tổ (11 giờ các tổ nộp báo cáo sơ kết, biên bản họp tổ cho BGH).

+ 14h00’: Họp Hội đồng thi đua (Thành phần: Theo quyết định gồm BGH; CTCĐ; TPT; BTCĐ; Tổ trưởng CM, VP).

- Ngày 05/01/2018:

+ 7h30’ ngày 05/01/2018: Hội nghị tổng kết HKI, tổng kết, phát thưởng các hội thi cho GV.

+ 10h00’: Tổ chức Lễ gặp mặt, chia tay GV nghỉ hưu (Trường, Công đoàn chuẩn bị quà).

 

4. Hội nghị CMHS các lớp:

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 07/01/2017 (tổ VP chuẩn bị giấy mời).

- Địa điểm: Tại các phòng học.

- Nội dung: GVCN chuẩn bị chu đáo nội họp để CMHS.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuần nghỉ cuối kì 1 - Năm học 2017-2018. Đề nghị toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT thị xã (để báo cáo);

- Toàn thể CBGV-NV (để thực hiện);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Hữu Tùng

 

                                                                             

Tải file 1  

Số lượt xem : 154

Các tin khác