Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Đăng nhập
 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 15:21 03/05/2018  

Hướng dẫn xét, đánh giá chấm SKKN của Hội đồng khoa học thị xã Hương Thủy
Công văn số 01/HD-HĐKHSK, ngày 03/05/2018 của Hội đồng khoa học Thị xã Hương Thủy về việc hướng dẫn việc xét, đánh giá, chấm điểm sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” , “ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (chi tiết xem ở file đính kèm)

Tải file 1  

Số lượt xem : 51