Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Đăng nhập
 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 13:50 08/03/2016  

Danh sách học sinh thi giải Toán qua mạng cấp thị xã - Năm học 2015-2016
Ngày 8/3/2016, phòng GD&ĐT Hương Thủy đã chốt danh sách học sinh được dự thi giải toán qua mạng Internet cấp thị xã - Năm học 2015-2016. Trường TH Số 1 Thủy Phù có 09 em học sinh tham gia. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thì cấp thị xã. (Chi tiết về HS toàn thị xã xem ở file đính kèm)

Số ID

Họ và tên

 

Ngày sinh

Khối

Thi tại điểm trường

Giờ thi

34964227

Lê Thị Khánh

Linh

26/12/2005

5

Thông báo 9/3/2016

16g30

36649563

Ngô Tùng

Chi

02/01/2005

5

Thông báo 9/3/2016

16g30

36729237

Lê Hải

Quỳnh

05/08/2005

5

Thông báo 9/3/2016

16g30

35305030

Ngô Viết

Linh

11/10/2005

5

Thông báo 9/3/2016

16g30

37784603

Hồ Thị Mỹ

Linh

03/03/2006

4

Thông báo 9/3/2016

16g30

39379936

Lê Quang Minh

Hưng

30/01/2006

4

Thông báo 9/3/2016

16g30

37534633

Trần Nguyễn Nhật

Tân

01/01/2006

4

Thông báo 9/3/2016

16g30

37954860

Huỳnh Xuân

Cường

20/12/2006

4

Thông báo 9/3/2016

16g30

37671190

Trần

Phú

22/01/2007

3

Thông báo 9/3/2016

16g30

34964227 Lê Thị Khánh  Linh 26/12/2005 5 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
36649563 Ngô Tùng  Chi 02/01/2005 5 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
36729237 Lê Hải  Quỳnh 05/08/2005 5 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
35305030 Ngô Viết  Linh 11/10/2005 5 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
37784603 Hồ Thị Mỹ  Linh 03/03/2006 4 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
39379936 Lê Quang Minh  Hưng 30/01/2006 4 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
37534633 Trần Nguyễn Nhật  Tân 01/01/2006 4 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
37954860 Huỳnh Xuân  Cường 20/12/2006 4 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
37671190 Trần  Phú 22/01/2007 3 TH Số 1 Thủy Phù Thông báo 9/3/2016 16g30
Tải file 1  

Số lượt xem : 368