Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Đăng nhập
 » Thời khóa biểu » Khối 4

Khối 4

Cập nhật lúc : 18:54 23/08/2016  
Thời khóa biểu Lớp 4/4-Năm học 2016-2017
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỦY PHÙ THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017
(Áp dụng từ 22/08/2016 đến /./....)
Lớp: 4/4     Giáo viên chủ nhiệm: Lương Thị Kim Anh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Khoa học Toán Tin học Toán Âm nhạc  
2 Khoa học Kỹ thuật Tin học T.l.văn Âm nhạc*  
3 Mỹ thuật Chính tả Anh văn Đội Thể dục1  
4 Mỹ thuật* LT&câu Anh văn L.viết* Thể dục1  
5            
Chiều 1 Toán Lịch sử Toán   Toán  
2 Đạo đức Địa lý Kể chuyện   T.l.văn  
3 Tập đọc Toán2 Tập đọc   LT&câu  
4 Chào cờ Toán2     SH lớp  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35 phút và nghỉ giải lao 5 phút 
....