Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Đăng nhập
 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:46 15/01/2018  

Tuần 3 năm 2018
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/01/2018)

Hội ý đầu tuần

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

- 8h00': Quyết toán kinh phí FFAV tại PGD (KT)

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

Thứ Ba
(16/01/2018)

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

Thứ Tư
(17/01/2018)

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

- Kiểm tra toàn diện theo KH

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

- Kiểm tra toàn diện theo KH

Thứ Năm
(18/01/2018)

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

- Kiểm tra toàn diện theo KH

- 13h30: Tổ chức chuyên đề (Các tổ chuyên môn)

- Các CLB sinh hoạt bình thường

Thứ Sáu
(19/01/2018)

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

- 7h00': Tham gia giải cờ Vua cấp tỉnh (01 HS lớp 3/1)

- Kiểm tra toàn diện theo KH

- Dạy và học theo chương trình tuần 20

- 13h30': Tham gia giải cờ Vua cấp tỉnh (01 HS lớp 3/1)

Thứ Bảy
(20/01/2018)

- 7h30': Tổ chức chuyên đề môn Âm nhạc tại trường (TP: Cô Dùng dạy và GV âm nhạc toàn thị xã)

- 7h30': Tham gia SH chuyên môn cụm (TP: Tại TH Thủy Dương: Hội đồng tự đánh giá công tác kiểm định; Tại TH Thủy Vân: Nhân viên Thư viện)

Chủ Nhật
(21/01/2018)