Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề "

Đăng nhập
 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 07:54 16/04/2019  

Tuần 16 năm 2019
Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/04/2019)

Nghỉ bù lễ

Nghỉ bù lễ

Thứ Ba
(16/04/2019)

- Dạy và học chương trình tuần 31

- Dạy và học chương trình tuần 31

- 15h00': Hội đồng đội kiểm tra công tác đội (TP: HT, TPT)

Thứ Tư
(17/04/2019)

- Dạy và học chương trình tuần 31

- Dạy và học chương trình tuần 31

Thứ Năm
(18/04/2019)

- Dạy và học chương trình tuần 31

- 8h00': Liên đoàn lao động kiểm tra công đoàn trường (TP: BCH CĐCS)

- Dạy và học chương trình tuần 31 (dạy bù chương trình theo thời khóa biểu sáng thứ Hai)

Thứ Sáu
(19/04/2019)

- Dạy và học chương trình tuần 31

- Đi kiển tra công tác Đội cả ngày (cô Diệp)

- Dạy và học chương trình tuần 31

- GV nộp toàn bộ hồ sơ tại trường để tại phòng hội đồng

Thứ Bảy
(20/04/2019)

- 8h00: Kiểm tra hồ toàn thể GV (HT, Tổ trưởng, tổ phó CM)

Chủ Nhật
(21/04/2019)