Dạy tức là học hai lần''

Đăng nhập
 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 06:57 14/05/2018  

Tuần 20 năm 2018
Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/05/2018)

- Dạy và học chương trình tuần 35

- 7h15': Khối 3 kiểm tra môn tiếng Anh (TP: GV coi KT theo lịch)

- Dạy và học chương trình tuần 35

- 13h15': Khối 4 kiểm tra môn tiếng Anh (TP: GV coi KT theo lịch)

Thứ Ba
(15/05/2018)

7h15': Khối 1 đến Khối 5 kiểm tra định kì môn Tiếng Việt và môn Toán (TP: GV coi KT theo lịch) 

- 13h15: Khối 5 kiểm tra môn tiếng Anh (TP: GV coi kiểm tra theo lịch)

Thứ Tư
(16/05/2018)

- 7h30': Chấm bài kiểm tra tập trung (TP: GV chấm bài KT theo lịch)

13h30': Chấm bài KT tập trung (TP: GV chấm bài KT theo lịch)

Thứ Năm
(17/05/2018)

- GV vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách cuối năm

- Hạn cuối GV nộp SKKN cho BGH

- 13h30': Chấm SKKN (TP: Theo QĐ)

- GV tiếp tục vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách cuối năm

Thứ Sáu
(18/05/2018)

- GV tiếp tục vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách cuối năm

- Hạn cuối GV nộp DS đề nghị khen thưởng, DS HS kiểm tra lại cho BGH (bản mềm)

- GV tiếp tục vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách cuối năm

- 14h00': Tổng kết thi đua khối tiểu học tại TH Thủy Dương (TP: BGH, CTCĐ)

Thứ Bảy
(19/05/2018)
Chủ Nhật
(20/05/2018)

- 7h30': Họp phụ huynh học sinh theo lớp tại các phòng học