Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Đăng nhập
 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:05 24/09/2018  

Tuần 39 năm 2018
Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/09/2018)

- Dạy và học chương trình tuần 6

- 8h00': Hội ý đầu tuần

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Dự giờ kiểm tra một số lớp bắt đầu từ tiết 2 (HT)

Thứ Ba
(25/09/2018)

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Dạy và học chương trình tuần 6

Thứ Tư
(26/09/2018)

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Dự giờ kiểm tra một số lớp bắt đầu từ tiết 2 (HT)

- Dạy và học chương trình tuần 6

- 16h15': Sinh hoạt Chi bộ

Thứ Năm
(27/09/2018)

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Dạy và học chương trình tuần 6

- 15h00: Đại hội Chi đoàn trường

Thứ Sáu
(28/09/2018)

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Các lớp Đại hội Chi đội trong tiết SH lớp

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Các lớp Đại hội Chi đội trong tiết SH lớp

Thứ Bảy
(29/09/2018)

- 7h30': Họp toàn trường triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018

- 9h30': Các tổ SHCM định kì

Chủ Nhật
(30/09/2018)