Thứ Hai, 24/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 6

- 8h00': Hội ý đầu tuần

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Dự giờ kiểm tra một số lớp bắt đầu từ tiết 2 (HT)

Thứ Ba, 25/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 6

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 6

Thứ Tư, 26/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Dự giờ kiểm tra một số lớp bắt đầu từ tiết 2 (HT)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 6

- 16h15': Sinh hoạt Chi bộ

Thứ Năm, 27/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 6

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 6

- 15h00: Đại hội Chi đoàn trường

Thứ Sáu, 28/09/2018

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Các lớp Đại hội Chi đội trong tiết SH lớp

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 6

- Các lớp Đại hội Chi đội trong tiết SH lớp

Thứ Bảy, 29/09/2018

Buổi sáng

- 7h30': Họp toàn trường triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018

- 9h30': Các tổ SHCM định kì