Thứ Hai, 11/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 16

- Hội ý đầu tuần (TP: BGH, TPT, Tổ VP, NVTV-TQ)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 16

Thứ Ba, 12/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 16

- 7h30': Tham gia tập huấn GD kĩ năng sông cho trẻ em gái tại Trường TH Thủy Dương từ ngày 12/12 đến 13/12. (TP: Diệp, Thảo)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 16

Thứ Tư, 13/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 16

- Kiểm tra toàn diện một số GV (TP: Theo KH và phân công của BGH)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 16

- Kiểm tra toàn diện một số GV (TP: Theo KH và phân công của BGH)

Thứ Năm, 14/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 16

- Kiểm tra toàn diện một số GV (TP: Theo KH và phân công của BGH)

Buổi chiều

- GVCN dạy bù để hoàn thiện chương trình tuần 16

Thứ Sáu, 15/12/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 16

- Kiểm tra toàn diện một số GV (TP: Theo KH và phân công của BGH)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 16

Thứ Bảy, 16/12/2017

Buổi sáng

- GVCN dạy bù để hoàn thiện chương trình tuần 16

- 8h00: Tham gia Sinh hoạt cụm trường tại TH Thủy Vân (BGH, GV khối 2)

- 7h30': Tham gia giao lưu ATGT tại trường TH Số 1 Phú Bài (cô Diệp lập KH tham gia)