Thứ Hai, 16/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 9

- 8h00': Trực báo tuần (TP: BGH, TPT, Tổ VP, NVTV)

Buổi chiều

- 13h30': Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017-2022 (TP: Toàn thể công đoàn viên và khách mời)

Thứ Ba, 17/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 9

- Tiếp tục chấm thi GVDG cấp trường theo lịch (TP: theo QĐ)

- 7h30': Tham gia tập huấn công tác Đội tại Hội đồng đội TX Hương Thủy từ ngày 17 đến ngày 18/10 (TP: cô Diệp)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 9

- Tiếp tục chấm thi GVDG cấp trường theo lịch (TP: theo QĐ)

Thứ Tư, 18/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 9

- Tiếp tục chấm thi GVDG cấp trường theo lịch (TP: theo QĐ)

- 7h30': Khám sức khỏe đầu năm cho HS tại cơ sở chính

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 9

- Tiếp tục chấm thi GVDG cấp trường theo lịch (TP: theo QĐ)

- 13h30': Khám sức khỏe đầu năm cho HS tại cơ sở chính

Thứ Năm, 19/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 9

- Tiếp tục chấm thi GVDG cấp trường theo lịch (TP: theo QĐ)

- 7h30': Khám sức khỏe đầu năm cho HS tại cơ sở thôn 9

Buổi chiều

- Dạy bù chương trình

- 16h00': CĐ tổ chức tọa đàm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10 (TP: Toàn thể đoàn viên CĐ)

Thứ Sáu, 20/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 9

- 7h30': Xử lí số liệu phổ cập tại trường THCS Thủy Phù (TP: BGH, Tổ VP)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 9

- 13h30': Xử lí số liệu phổ cập tại trường THCS Thủy Phù (TP: BGH, Tổ VP)

- 14h00': Nhận và phát sữa cho HS toàn trường (TP: Đơn vị tài trợ và cô Thảo, cô Diệp trợ giúp)

Thứ Bảy, 21/10/2017

Buổi sáng

- 7h30': Xử lí số liệu phổ cập tại trường THCS Thủy Phù (TP: Tổ VP)

- 8h00': Tham gia chuyên đề cụm về công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch tại Trường TH Thanh Lam (TP: BGH, Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Tổ trưởng VP)

Buổi chiều

- 13h30': Xử lí số liệu phổ cập tại trường THCS Thủy Phù (TP: BGH, Tổ VP)