Thứ Hai, 15/04/2019

Buổi sáng

Nghỉ bù lễ

Buổi chiều

Nghỉ bù lễ

Thứ Ba, 16/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 31

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 31

- 15h00': Hội đồng đội kiểm tra công tác đội (TP: HT, TPT)

Thứ Tư, 17/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 31

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 31

Thứ Năm, 18/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 31

- 8h00': Liên đoàn lao động kiểm tra công đoàn trường (TP: BCH CĐCS)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 31 (dạy bù chương trình theo thời khóa biểu sáng thứ Hai)

Thứ Sáu, 19/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học chương trình tuần 31

- Đi kiển tra công tác Đội cả ngày (cô Diệp)

Buổi chiều

- Dạy và học chương trình tuần 31

- GV nộp toàn bộ hồ sơ tại trường để tại phòng hội đồng

Thứ Bảy, 20/04/2019

Buổi sáng

- 8h00: Kiểm tra hồ toàn thể GV (HT, Tổ trưởng, tổ phó CM)