Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 10:32 20/08/2014  

Thông tin tổ 1 Tổ chuyên môn 1 được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-TP1 ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù. Tổ gồm 09 thành viên, trong đó 01 tổ trưởng và 01 phó Hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo chuyên môn.

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Vui

 

Chuyên môn: CĐSP Tiểu học 

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo hoạt động của Tổ CM 1, CN lớp 1/1

 

Tổ phó: Võ Thị Thiện Duyên

Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học 

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo hoạt động của Tổ CM 1, CN lớp 1/3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Trình độ CMNV Nhiệm vụ được giao Ghi chú
1  Trương Thị Quý CĐSP   CN lớp 1/4  
2 Lê Thị Sương

CĐSP  

CN lớp 1/2

 
Tôn Nữ Ngọc Quý TCCN   Dạy Mĩ thuật

 

 Lê Thị Dùng ĐHÂN  Dạy Âm nhạc

 

 Đặng Thị Hoa

CĐSP 

Dạy buổi 2  
6 Lê Thị Thu Thảo

TCTV

Thư viện-Thủ quỹ  

Số lượt xem : 298