Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Phan Hữu Tùng
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  huutungphuson@gmail.com
Điện thoại:  0905706717
Địa chỉ:  Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 760

Các tin khác
Phó Hiệu trưởng