Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Phan Hữu Tùng
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  huutungphuson@gmail.com
Điện thoại:  0905706717
Địa chỉ:  Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 827

Các tin khác
Phó Hiệu trưởng